Politikalarımız

GÖKÇELİK ENTEGRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Bu sistem ancak ve ancak hep beraber çalıştığımız zaman kusursuz işleyecektir. Ortak amacımıza ulaşmanın tek yolu budur.

Gökçelik’te ürün kalitesi ve kalite yönetim sistemi sürekli iyileştirilerek alınacak her karar ve oluşturulacak her stratejide firmanın pazar payını, rekabet gücünü, kalite güvenliğini ve karlılığını artırmak temel hedefimizdir.

Her zaman kaliteli ürün üretmeyi hedefleyen üretimimizde Kalite Yönetim Sistemi’nin bireysel olarak gerçekleştirilemeyeceği göz önüne alınarak, kalite anlayışı sürekli eğitimle tüm çalışanlara benimsetilmelidir.

Her Gökçelik ürünü kendi piyasa diliminde kesin bir kalite üstünlüğüne sahip olmalıdır.

Her Gökçelik çalışanı yaptığı işi zamanında ve bir defada doğru olarak yapmalıdır.

Talep edilen kalitedeki ürünü ve hizmeti rakiplerimize göre daha ucuza üretip zamanında yerine ulaştırarak müşteri memnuniyeti sağlanmalıdır.

Kapasite kullanımı ve verimlilikte yeni teknolojiler yakından takip edilerek en yüksek değerlere ulaşılmalıdır.

Tüm faaliyetlerimizde, uygulanabilir müşteri şartları ve diğer yasal şartları yerine getirmekteyiz.

Çevre ve iş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,

İşletme sınırları dahilinde çevre ve iş kazalarını önlemeyi,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşturmayı,

Risk değerlendirmesi ve riskleri en aza indirmek için her düzeyde çalışan katılımını sağlamayı,

Çevre ve İş güvenliği hedeflerini sürekli iyileştirmeyi,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki iyileştirme etkinliklerinin Tüm Çalışanların Ortak sorumluluğu olduğu ilkesinin benimsetilmesini hedefler.

Gökçelik Ailesi Olarak;

Kirlilik, atık ve kaynak tüketimini en aza indirmek, çevresel bilgiyi paylaşmak, olumsuz çevresel etkileri önlemek, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı sağlamak üzere tüm paydaşlarımız ile iş birliği içerisinde olmak temel çevre politikamızdır.

Bu bağlamda;

Çevre eğitimlerimiz ile çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi geliştireceğimize,

Tasarım aşamasından itibaren yeşil uygulamaları benimseyeceğimize,

Üretirken, taşırken, stoklarken ve yönetirken oluşabilecek atık akışımızı minimuma indireceğimize,

Tedarikçilerimizi de yeşil uygulamalara teşvik edeceğimize,

Ormanlarımızı koruyacağımıza,

Ürünlerimizi çevre dostu girdiler ile üreteceğimize,

Kullandığımız ambalaj miktarını en aza indireceğimize,

Kullandığımız kimyasalların çevreye zarar vermemesi için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile sürekli iş birliği yapacağımıza,

Çevre boyutları hakkındaki tüm yasal gerekliliklere harfiyen uyacağımıza,

Çevre dostu teknolojiler kullanarak doğal kaynaklarımızı koruyacağımıza,

Çevre acil durum risklerini en aza indirerek çevre bütünlüğünü koruyacağımıza,

Çevresel performansımız ile hiçbir zaman yetinmeyerek sürekli gelişeceğimize,

“Temiz su temel insan hakkıdır” anlayışını benimseyeceğimize, söz veririz.

MİSYON

Depo ve raf sistemleri, market teşhir ekipmanlarıyla ilgili müşterilerine yaratıcı tasarımlardan oluşan ürünler sunar, dijital ve akıllı teknolojilerle üretir, sürdürülebilirlik ve kalite anlayışıyla dünyanın farklı ülkelerindeki müşterilerine katma değer yaratarak gerçeğe dönüştürür.

VİZYON

Yeni nesil teknolojiler ile üreten, dijital çağın yeniliklerini hayata geçiren, sürdürülebilirlik ilkesiyle sektörün ihtiyaçlarına çözüm üreten bir dünya markası olmak.

DEĞERLER

Yenilikçilik

Dijital dönüşüm, yeni nesil teknolojiler, akıllı ürünler, müşteri odaklı özel tasarımlar, hizmet anlayışı, kalite süreçleri, müşteri memnuniyeti, insan kaynakları, iletişim çalışmaları, yatırımlar, yaratıcılık, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleriyle sektörde öncü olmak.

Güvenilirlik

Üretim ve hizmet tüm iş süreçlerinde yasalara ve etik kurallara uymak, dürüst ve açık iletişimle zamanında beklentilere karşılık vermek.

Kalite ve Sürekli İyileştirme

Toplam kalite yönetimini tüm iş süreçlerinde uygulamak. Müşteri odaklılık, üretim, toplam kalite yönetimi, otomasyon, ürün geliştirme, hizmet, iletişim, insan kaynakları, yeni teknolojiler, dijital dönüşüm, yeni fikirler, tasarımlar, yatırımlar, verimlilik, hizmet anlayışı, öneri sistemi gibi tüm süreçlerde sürekli iyileştirme yapmak.

Duyarlılık, Saygı, Adalet, Özveri

İnsana, çevreye, doğaya, topluma; duyarlı, saygılı, adaletli ve özverili olmak.

Farklılıklardan güç almak

Farklı kültür, dil, din, ırk, cinsiyet, kişilik, teknolojiler, tasarım ve yaratıcı fikirlerden güç almak, çalışan gelişimini desteklemek ve başarıya ulaşmak.