Politikalarımız

Gökçelik Kalite Politikası

Gökçelik; sahip olduğu bilgi, deneyim ve kalite bilinci ile belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı, bunu sürdürülebilir kılmayı ve sektöründe öncü olmayı kendine prensip edinmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında;

 • Uygunsuzlukları, müşteriden gelecek geri bildirimleri ve verimsizlikleri kaynağında tespit ederek ortadan kaldırmayı ve tekrarını önlemeyi,
 • Müşteri ihtiyaçlarını sağlayan, üretimi teknik olarak mümkün ve verimli olan tüm ürünleri tasarlamayı,
 • Tüm ana proses adımları için hedefler belirlemeyi, performansını ölçmeyi ve sonuçlarını değerlendirerek sürekli iyileştirmeyi,
 • Yetkin çalışanlar kazanmayı ve kalifiye personel yetiştirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri devreye alarak sistemin verimliliğini artırmayı ve hata payını azaltmayı,
 • Üst Yönetim liderliğinde tüm çalışanların aktif katılımı sağlanarak Kalite Yönetim Sistemi’ni geliştirmeyi ve bilgi paylaşımını artırmayı,
 • Yasal ve tüm şartlara, gerekliliklere uygun hareket etmeyi kendine amaç edinmiştir.

Gökçelik İSG ve Çevre Politikası

Gökçelik; amaçlarına ve iş ilişkisinde bulunduğu tüm taraflara uygun olarak insanı en değerli varlık olarak kabul eder ve daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı öncelikli iş hedefi olarak benimser. Sahip olduğu bilgi, deneyim ve özverili çalışma ile belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Çevre Yönetim Sistemi’ni tüm proseslerinde uygulamayı ve bu sistemleri daima geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.

Faaliyet gösterdiği 5 ayrı lokasyonda da önceliği tüm çalışanların ve saha içerisinde yer alabilecek taşeronların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve tüm paydaşların can güvenliğini sağlamak ile birlikte çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir dünyada yaşamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında;

 • Tehlike ve riskleri kaynağında tespit ederek ortadan kaldırmayı ve tekrarını önlemeyi,
 • Risk değerlendirme çalışmaları yaparak çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlamayı ve psikososyal faktörleri göz önünde bulundurmayı,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını minimumda tutarak “Sıfır Kaza” ve “Sıfır Meslek Hastalığı” hedefini iş ile hayat felsefesi haline getirmeyi ve hedefleri gözden geçirmeyi
 • Üst Yönetim liderliğinde tüm çalışanların katılımı sağlanarak İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmeyi ve buna bağlı olarak verimliliği arttırmayı,
 • Çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için iş başı eğitimi ve yıllık eğitim programı ile desteklenerek İSG eğitimi almasını sağlamayı,
 • Çalışanların İSG konusunda bilgi alabilecekleri bir iletişim kanalı oluşturmayı ve farkındalığı arttırmayı,
 • Yasal ve tüm şartlara, gerekliliklere uygun hareket etmeyi kendine amaç edinmiştir.

Çevre Yönetim Sistemi kapsamında;

 • Tüm operasyonlarından oluşabilecek tehlikeli ve tehlikesiz atıkları çevreye zarar vermeden ve kirletmeden bertaraf etmeyi,
 • Sürdürülebilir çevre ve enerji sağlanması konusunda uygulamaları devreye almayı,
 • Yönetim Sistemi için hedefler belirlemeyi ve bunları sürekli iyileştirmeyi,
 • Yasal ve tüm şartlara, gerekliliklere uygun hareket etmeyi kendine amaç edinmiştir.

MİSYON

Depo ve raf sistemleri, market teşhir ekipmanlarıyla ilgili müşterilerine yaratıcı tasarımlardan oluşan ürünler sunar, dijital ve akıllı teknolojilerle üretir, sürdürülebilirlik ve kalite anlayışıyla dünyanın farklı ülkelerindeki müşterilerine katma değer yaratarak gerçeğe dönüştürür.

VİZYON

Yeni nesil teknolojiler ile üreten, dijital çağın yeniliklerini hayata geçiren, sürdürülebilirlik ilkesiyle sektörün ihtiyaçlarına çözüm üreten bir dünya markası olmak.

DEĞERLER

Yenilikçilik

Dijital dönüşüm, yeni nesil teknolojiler, akıllı ürünler, müşteri odaklı özel tasarımlar, hizmet anlayışı, kalite süreçleri, müşteri memnuniyeti, insan kaynakları, iletişim çalışmaları, yatırımlar, yaratıcılık, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleriyle sektörde öncü olmak.

Güvenilirlik

Üretim ve hizmet tüm iş süreçlerinde yasalara ve etik kurallara uymak, dürüst ve açık iletişimle zamanında beklentilere karşılık vermek.

Kalite ve Sürekli İyileştirme

Toplam kalite yönetimini tüm iş süreçlerinde uygulamak. Müşteri odaklılık, üretim, toplam kalite yönetimi, otomasyon, ürün geliştirme, hizmet, iletişim, insan kaynakları, yeni teknolojiler, dijital dönüşüm, yeni fikirler, tasarımlar, yatırımlar, verimlilik, hizmet anlayışı, öneri sistemi gibi tüm süreçlerde sürekli iyileştirme yapmak.

Duyarlılık, Saygı, Adalet, Özveri

İnsana, çevreye, doğaya, topluma; duyarlı, saygılı, adaletli ve özverili olmak.

Farklılıklardan güç almak

Farklı kültür, dil, din, ırk, cinsiyet, kişilik, teknolojiler, tasarım ve yaratıcı fikirlerden güç almak, çalışan gelişimini desteklemek ve başarıya ulaşmak.