İNSAN KAYNAKLARI

İK Kültürümüz

Yönetim ekibine çalışanların karşılıklı güven ve saygıya dayanan açık iletişim ortamında ve adil değerlendirme koşullarında becerilerini geliştirebildiği ve çalışan güvenliğinin öncelikli olduğu kurumsal bir ortamı koruyan ve geliştiren tüm olanak ve hizmetleri sağlamak suretiyle Gökçelik’in kurumsal stratejik amaçlarına ve iş hedeflerine ulaşmasını desteklemektir. Şirket’in ilerlemesi için ifade özgürlüğü, yaratıcılık ve inovasyonu teşvik eden ve destekleyen bir kurumsal anlayışla, çalışan ilişkilerimizi geliştirmek ve bu çerçevede kurumsal iklimi ve çalışma ortamını sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın isteklerine süratle yanıt verme düzeyimizi sağlamak ve korumak için insan odaklı organizasyon yapımıza güveniyoruz. Çalışanlarımızın yaptığı her şey, Gökçelik’in gelişmesine ve piyasadaki itibarına yardımcı olmaktadır.

İş Etiğimiz

Doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen Gökçelik iş etiği anlayışımız; kurumlar ve şahıslarla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimizde ahlaki değerlerin de ötesinde bir iş yapma anlayışını oluşturmaktadır.

Kişisel etik anlayışındaki farklılıklardan etkilenilmemesi adına Gökçelik Etik Kurallar’ı tanımlanmıştır. Gökçelik’nin Etik Kurallar kapsamındaki beklentisi; tüm çalışanlarının, paydaşlarının ve iş ortaklarının inançlarına ve kişisel değerlerine saygı duyulması ve değer verilmesi, Gökçelik değerleri ve ilkeleri çerçevesinde davranılmasıdır.

Dürüstlük: Gökçelik tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibini esas almakta olup doğruluk, samimiyet ve ahlaki değerleri yüksek seviyede önemsemektedir.

Gizlilik: Gökçelik için çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunması önemli olup bu bilgilerin onayları dışında üçüncü şahıslarla paylaşımına izin verilmemektedir. Gökçelik çalışanlarının ticari sır, gizli bilgiler, operasyon detayları, bilgi güvenliği gibi mahremiyet gerektiren bilgileri koruması ve sadece görevleri doğrultusunda ve çalıştığı şirketin amaçlarına uygun bir şekilde kullanması beklenmektedir.

Adalet: Gökçelik, herkese eşit fırsat tanıyan bir şirkettir. Çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri arasında ırk, milliyet, dil, din, cinsiyet, sosyal statü ve gibi farklılıkları dikkate almaz, ön yargılı tutumlardan kaçınır. Gökçelik çalışanı olarak tarafsız olunmalı ve adil kararlar alınmasını engelleme olasılığı bulunan ilişki ya da faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

Çıkar Çatışması: Çıkar çatışması, Gökçelik çalışanlarının görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyebilecek olan ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına, müşterilerine, tedarikçilere, kuruluşlara sağlanan maddi veya maddi olmayan her türlü menfaat elde etme halini ifade etmektedir. Gökçelik çalışanları, çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınmalı ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen göstermelidir. Çalışanlar; aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunan diğer şahıslarla hiçbir şekilde karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmemelidir.

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler: Gökçelik ticari ilişkilerinde dürüstlük, eşitlik ve kanunlara uyum konuları en yüksek seviyede tutmaktadır. Her türlü yazılı ve sözlü etkileşimde; küçük düşürücü, ayrımcı veya saldırgan ifadelerden kaçınılır. Etik kurallarına ters düşen, sembolik değeri olduğuna dair şüphe bulunan hediye, para, mülk, özel indirimler vb. kabul edilmemelidir. Ticari ilişki içerisinde bulunulan diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilmemelidir. Gökçelik çalışanları ve yöneticilerinin her türlü bilgilendirme ödeme ve iş ilişkilerini gerçekleştirirken Etik Kurallar’ı dikkate almaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri önemlidir.

Kalite ve Sürekli Gelişim: Gökçelik, müşterileri ile uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurmanın, faaliyet gösterdiği sektörde bulunduğu konumu güçlendirmenin en etkili yollardan birinin kaliteli hizmet sunmak olduğu bilincindedir. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda devamlı olarak iyileştirmek ve gelen talepleri zamanında en iyi şekilde cevap verebilmek, Gökçelik’in öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Açık Pozisyonlar

Raf ve sergileme üniteleri üretmek üzere 1976 yılında kurulan Gökçelik, kurulduğu günden bu yana geçen 45 yıllık zaman diliminde Türkiye perakendesinin ve endüstrisinin, geçirdiği gelişim sürecinin içinde bulunmuş ve bu sürecin bir parçası olmuştur.

Bugün 5 fabrikasında ileri teknolojiye sahip seri üretim yapan entegre hatları, özel ve esnek üretime uygun geniş makine parkuru ve boya tesisleri ile çevreye duyarlı üretim yapan Gökçelik, Türkiye’de ve dünyanın 70’den fazla ülkesinde pazar payını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Bu ilan bir genel başvuru ilanı olup, belli bir pozisyona yönelik yayınlanmamıştır. Genel başvuru ilanına yapılan başvurular, aday veri tabanımızda saklanacak ve uygun pozisyonlar oluşması durumunda değerlendirmeye alınacaktır. Başvurunuzu gerçekleştirirken çalışmak istediğiniz iş alanı ve tercih ettiğiniz birimi kısa bir ön yazı ile belirtmenizi rica ederiz.

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Açık pozisyonlar için tıklayınız.

İş Başvuruları

Çalışanların birer ‘iş gücü’ olmadığını, en eskisinden en yenisine her çalışanın aslında markanın hayatta kalmasını ve sağlıklı olmasını sağlayan kalp atışı olduğunu, Gökçelik’te tam 45 yıldır herkes bu bilinçle çalışıyor.