Kurum Kültürümüz

ÇALIŞAN POLİTİKASI

Gökçelik’in kurum kimliğinin temelinde doğaya asla zarar vermemek, tüm paydaşları ve Dünya için fayda oluşturmak vardır.

 • Buradan hareketle Gökçelik tüm çalışanlarını kurumun asıl sahipleri olarak görür. İş gören devir hızında idealin de üzerinde düşük oranlar ve emekli olanların yerini alan ikinci kuşak çocuklar bu durumun en yalın göstergesidir.

KALİTE POLİTİKASI

Bu sistem ancak ve ancak hep beraber çalıştığımız zaman kusursuz işleyecektir. Ortak amacımıza ulaşmanın tek yolu budur.

 • Gökçelik’te ürün kalitesi ve kalite yönetim sistemi sürekli iyileştirilerek alınacak her karar ve oluşturulacak her stratejide firmanın pazar payını, rekabet gücünü, kalite güvenliğini ve karlılığını artırmak temel hedefimizdir.
 • Her zaman kaliteli ürün üretmeyi hedefleyen üretimimizde Kalite Yönetim Sistemi’nin bireysel olarak gerçekleştirilemeyeceği göz önüne alınarak, kalite anlayışı sürekli eğitimle tüm çalışanlara benimsetilmelidir.
 • Her Gökçelik ürünü kendi piyasa diliminde kesin bir kalite üstünlüğüne sahip olmalıdır.
 • Her Gökçelik çalışanı yaptığı işi zamanında ve bir defada doğru olarak yapmalıdır.
 • Talep edilen kalitedeki ürünü ve hizmeti rakiplerimize göre daha ucuza üretip zamanında yerine ulaştırarak müşteri memnuniyeti sağlanmalıdır.
 • Kapasite kullanımı ve verimlilikte yeni teknolojiler yakından takip edilerek en yüksek değerlere ulaşılmalıdır.
 • Tüm faaliyetlerimizde, uygulanabilir müşteri şartları ve diğer yasal şartları yerine getirmekteyiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Gökçelik Ailesi Olarak;

Kirlilik, atık ve kaynak tüketimini en aza indirmek, çevresel bilgiyi paylaşmak, olumsuz çevresel etkileri önlemek, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı sağlamak üzere tüm paydaşlarımız ile işbirliği içerisinde olmak temel çevre politikamızdır.

Bu bağlamda,

 • Çevre eğitimlerimiz ile çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi geliştireceğimize,
 • Tasarım aşamasından itibaren yeşil uygulamaları benimseyeceğimize,
 • Üretirken, taşırken, stoklarken ve yönetirken oluşabilecek atık akışımızı minimuma indireceğimize,
 • Tedarikçilerimizi de yeşil uygulamalara teşvik edeceğimize,
 • Ormanlarımızı koruyacağımıza,
 • Ürünlerimizi çevre dostu girdiler ile üreteceğimize,
 • Kullandığımız ambalaj miktarını en aza indireceğimize,
 • Kullandığımız kimyasalların çevreye zarar vermemesi için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile sürekli işbirliği yapacağımıza,
 • Çevre boyutları hakkındaki tüm yasal gerekliliklere harfiyen uyacağımıza,
 • Çevre dostu teknolojiler kullanarak doğal kaynaklarımızı koruyacağımıza,
 • Çevre acil durum risklerini en aza indirerek çevre bütünlüğünü koruyacağımıza,
 • Çevresel performansımız ile hiçbir zaman yetinmeyerek sürekli gelişeceğimize,
 • “Temiz su temel insan hakkıdır” anlayışını benimseyeceğimize, söz veririz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKASI

Gökçelik, stratejik hedeflerine ulaşmak için dünya çapında gerçekleştirdiği üretimiyle, çalışanlarını en önemli değer olarak görür ve iş kazalarını en aza indirerek, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için çalışır.

Gökçelik İSG Politikasıyla;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • İşletme sınırları dahilinde iş kazalarını önlemeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşturmayı,
 • Risk değerlendirmesi ve riskleri en aza indirmek için her düzeyde çalışan katılımını sağlamayı,
 • İş güvenliği hedeflerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki iyileştirme etkinliklerinin Tüm Çalışanların Ortak sorumluluğu olduğu ilkesinin benimsetilmesini hedefler.